İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka: İş Gücü Yönetiminde Yeni Dönem

Yapay zeka teknolojisi, insan kaynakları yönetiminde işlerin daha verimli ve etkili şekilde çalışmasına yardımcı olabilmektedir. İK profesyonelleri bu teknolojiyi işe alım süreçlerinde ve doğru adayın şirkete kazandırılmasında kullanabilmektedir. Zaman ve şirketin kaynaklarından tasarruf avantajı sağladığı bilinmektedir.

Peki yapay zeka insan kaynakları yöneticilerine hangi alanda verimlik sağlayabilmektedir? ve hangi yapay araçları bu işleri kolaylaştırmaktadır. Bunun gibi daha fazla bilgiyi adım adım açıklamaya başlıyoruz.

İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Nedir?

İnsan kaynaklarında yapay zeka, insan girdisine ihtiyaç duyulan görevleri gerçekleştiren teknolojidir. Bu görevler: işe alım, yetenek yönetimi, performans değerlendirmesi, eğitim ve gelişim gibi konuları kapsamaktadır. Yapay zeka tüm bunları büyük veri analitiği, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi tekniklerle yapmaktadır.

İK’nın Hangi Adımlarında Kullanılmaktadır?

1- İşe Alım Süreçlerinde

Yapay zeka istenen nitelikler ve adayların CV’lerini otomatik olarak tarayarak uygun adayları tespit edebilmektedir. Böyle bir kazanım ik profesyonellerine işe alım süreçlerinde zaman avantajı kazandırarak karar alma konusunda önemli iş yükünü azaltmaktadır.

2- Yetenek Yönetiminde

İnsan kaynakları mevcut çalışanlarının performansının takibini de yapmaktadır. Artık yapay zeka bu görevi de üstlenmektedir. Bunu yaparken kişilerin çalışma performansını ve potansiyelini analiz ederek gelecekteki liderlik pozisyonları için aday belirleyebilir. Bunların içerisinden farklı yeteneklerin de fark edilmesini sağlayabilmektedir.

3- Performansın Değerlendirilmesinde

Yapay zeka, performans değerlendirirken objektif verilerle hareket eder. Değerlendirmek hedeflerin izlenmesine ve geri bildirim sağlamaya yardımcı olabilir. Bu sayede daha doğru tespitler yaparak çalışanların görevleri daha etkin yapabilmesine imkan tanımaktadır.

4- Eğitim ve Gelişim

Yapay zeka verilere dayanarak çalışanların eğitim ihtiyacını belirleyebilir. Çalışana özel kişiselleştirilmiş eğitim planı sunduğu gibi, gelişimleri için de öneride becerisine de sahiptir.

Yapay zeka, işe alım, performans yönetimi ve eğitim gibi alanlarda daha etkin kullanılırken, insan kaynakları profesyonellerine daha stratejik bir rol üstlenme fırsatı sunar.

Yapay Zeka Destekli İşe Alım Süreçleri

İnsan kaynakları uzmanları çalışanlara daha iyi çalışma ortamı sunmak için birçok strateji belirlese de tam manasıyla yeterli sonuç alınamamaktadır. İşte burada yapay zeka devreye girerek işe alımda doğru adayı kazandırmak için bellirli sistematiğe dönüştürmüştür.

Yapay zeka işe alım süreçlerini nasıl gerçekleştirebilmektedir?

1.Adım: Otomatik Özgeçmiş Tarama

Yapay zeka destekli özgeçmiş tarama sistemleri, adayın özgeçmişini otomatik olarak tarayarak belirli kriterlere uygun adayları seçer. İş ilanının yayınlanmasıyla birlikte, başvuranların özgeçmişini anında tarar ve uugun adayları belirler. Bu sayede insan kaynakları departmanlarının işe alım sürecine daha hızlı başlamasına olanak tanımaktadır.

2. Adım: Aday Değerlendirme ve Seçimi

Özgeçmiş bilgiler taranarak adayların yetkinlikleri, tecrübeleri ve kişilik özellikleri hakkında insan kaynakları bilgi sahibi olabilmektedir. Bu da adayların daha doğru değerlendirililip seçilmesine olanak tanımaktadır.

3. Adım: Adaylarla Görüşme ve Mülakat

Yapay zeka teknolojileri görüşme ve mülakat aşamalarında dahi kullanılabilmektedir. Adayın ses tonu, yüz ifadesi, beden dili gibi faktörleri analiz ederek adayın performansı hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca mülakat soruları otomatik şekilde oluşturularak adayın vereceği yanıtları analiz ederek doğru çalışanın belirlenmesini sağlar.

Tüm bunları yaparak insan kaynakları daha kaliteli adaylar seçebilir ve işe alım süreçlerinde yaşanan hataları minimize edebilmektedirler.

İnsan Kaynakları İçin En İyi Yapay Zeka Araçları

WorkableLinkedIn’i, İş ilanlarını ve ideal aday profillerini taramaktadır.
ChatGPTRol tanımlarında ve çalışan iletişiminde faydalı yazılı içerikler üretmektedir.
IntelliHRİk’nın çalışan sayısını, departman geri bildirimlerini, personel tahminlerini izlemesine yardımcı olmak için çalışanların verilerini bir arada toplamaktadır.
Fountain AISoruları yanıtlayarak ve onları sürecin neresinde oldukları konusunda bilgilendirerek iş başvurusunda bulunanlarla iletişime girer.
Vantage CircleİK dönüm noktalarını takip edip hatırlatır ve çalışan anketi araçları sağlar.

1- Workable: Aday bulmak için en iyi uygulama

Workable İnsan Kaynakları için yapay zeka destekli yazılım

Yapay zeka destekli işe alım otomasyon yazılımıdır. Aynı anda 200 iş ilanını inceleyebilmektedir. İnsan kaynaklarının iş tanımlarını ve listelenen kriterlere göre uygun adayları arar; aktif ve pasif adayları toplar. Uygun görülen adaylarla iletişim kurma konusunda zaman kazandırır.

2- ChatGPT: İçerik oluşturmak ve kopyalamak için en iyisi

OpenAI İnsan kaynakları profesyonellerine iş tanımı gibi konularda içerik hazırlar sohbet eder

ChatGPT insan kaynakları profesyonellerinin üretken istemleri aracılığıyla iş tanımlarını, iç iletişimlerini ve çalışan destek materyallerini yazmasına yardımcı olur.

3- İntelli HR: İş gücü yönetiminde en iyisi

intelliHR , Veri odaklı stratejilerde bulunarak insan yönetimini desteklemek için tasarlanmıştır.

Veri odaklı stratejilerde bulunarak insan yönetimini desteklemek için tasarlanmıştır. Ekipte kimlerin olduğu, çalışan geri bildirimi, gelişimsel ilerleme gibi tek bir programda toplayarak büyük verileri parçalara ayırır. Çalışan verimliliğini sağlamada yararlı yazılımdır.

4- Fountain AI: İşe alım verimliliğini arttırmak için en iyi

Fountain AI, İşe başvuran adayları işe alım sırasında sorularıyla aday seçimi desteklemek için oluşturulmuş yapay zeka destekli yazılımdır.

İşe başvuran adayları işe alım sırasında sorularıyla aday seçimi desteklemek için oluşturulmuş yapay zeka destekli yazılımdır. İK uzmanlarının adayları daha iyi seçebilmesini desteklemektedir. Adaylar fazla beklemeden onlarla görüşme oluşturup başvuru sahipleriyle iletişime girer. İnsan kaynaklarının aday görüşmelerini düzenlemede yardımcı olabilmektedir.

5- Vantage Circle: Çalışan bağlılığı için en iyi

Vantagecircle, Çalışan bağlılık ve ödüllendirme platformudur.

Çalışan bağlılık ve ödüllendirme platformudur. Çalışanlarını motive etmek, bağlılıklarını artırmak ve onları ödüllendirmek için çeşitli araçlara erişebilirler. İndirimler, avantajlar ve tanıma programları sunarak işyerinde memnuniyeti artırmayı amaçlamaktadır.

Özet Olarak

İnsan kaynakları yönetimi, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte büyük bir değişim geçiriyor. Yapay zeka, işe alım, eğitim, performans yönetimi, kültür ve liderlik gibi insan kaynakları süreçlerini optimize etmek için kullanılıyor. Gelecekte, insan kaynakları yönetimi yapay zeka teknolojileri ile daha da gelişecek ve işletmelerin stratejik planlamalarında büyük rol oynayacak.

İnsan kaynaklarında yapay zeka dönüşümü ile ilgili bilgi almak istersen bizimle iletişime geçebilirsin.